Novotny B 961

Novotny B 961

Papierový model v mierke 1:100