KONTEJNERY 20

KONTEJNERY 20

Papierový model v mierke 1:100