FE3790 SEAZ 1111 OKA

SEAZ 1111 OKA 

Papierový model v mierke 1:100