FE3247 TATRA 603 NP

TATRA 603 NP

Papierový model v mierke 1:100