FE3218 TATRA 815 PREPRAVNIK MOUKY

TATRA 815 PREPRAVNIK MÚKY

Papierový model v mierke 1:100