FE3027 ERAZ 3945 POLICE

ERAZ 3945 dopravná polícia ZSSR