FE3502 MACK SUPER TENDER SYSTEM

FE3502 MACK SUPER TENDER SYSTEM súprava s návesom na diaľkové vedenie a lafetou hasičov z New Yorku