FE1823 LIAZ 100 45 ASR

LIAZ 100 45 ťahač Slovenskej armády