Renault Iliade - Čedok

Renault Iliade - Cedok

Papierový model v mierke 1:100