Optare Olympus (Volvo) - BVG Berlin

Papierový model v mierke 1:100