Ikarus 283.01 - DP Bratislava

Papierový model v mierke 1:100