BB55 Tatra 815-260S43 SÚC PSK

Model sklápača Tatra 4x4 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.