VOJ23-24 OT-810 OT-810D

OT-810 OT-810D

Paper model scale 1:100