FE2624 LUBLIN FSC STRAZ POZARNA

LUBLIN FSC STRAZ POZARNA

Paper model scale 1:100