FA0086 KONTAJNER VALNIKOVÝ HAZZ

FA0086 CONTAINER FIRE DEPARTMENT

Paper model scale 1:100