FE2838 OSHKOSH P 19

OSHKOSH P 19 U.S. NAVY

Papierový model v mierke 1:100