• webtitulkabucobox2.jpg
  • FDSUVOD.jpg
  • Banner6.jpg
  • webtitulkabucobox1.jpeg
  • webtitulkafds3.jpeg
b_350_250_1513754_0_0_images_articles_SUTAZ_AUTOROV02.jpg

Vážení priatelia modelári a autori modelov, máme tu vyvrcholenie súťaže autorov modelov.

Do 31.8.2021 zaslali svoje hotové modely traja autori.

 

Prvým bol Jean-Luc Colin, ktorý dňa 25.7.2021 zaslal model Streumaster SW19 SC. Model predstavuje stroj, ktorý slúži ako aplikátor cementovej zmesy, ktorá po spracovaní frézou zhutňuje a stabilizuje podložie pri stavbách nákupných centier či skladov ale aj na iných rozsiahlých stavbách.

Model je vytvorený v zložitej aj v jednoduchej krabičkovej verzii. Model v zložitej verzii má možnosť zostaviť funkčné zatáčanie podvozku. 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Súbory na stiahnutie: 

  

Druhým autorom, ktorý sa prihlásil do súťaže, je autor modelov MiRo models, autor zaslal hotový model do súťaže 28.8.2021, model predstavuje šmykom riadený nakladač, Novotný B-961, je vytvorený v zložitej aj jednoduchej verzii. Model v jednoduchej verzii môžete zlepiť v dvoch verziách. Model v zložitej verzii môžete zhotoviť aj s interiérom a funkčným pohybom nakladacieho ramena.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Súbor na stiahnutie: 

 

Tretím autorom, ktorý sa prihlásil do súťaže je autor modelov FDS model, autor svoj vytvorený model pridal do súťaže 29.8.2021. Ide o model pásoveho rýpadla International 640. Model je vytvorený v zložitej aj jednoduchej verzii. V jednoduchej verzii má model možnosť výmeny ramena. V zložitej verzii model obsahuje interiér, nadstavba môže byť otočná a rameno rýpadla môžete zlepiť s funkčným pohybom.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Súbory na stiahnutie: 

 

Na začiatku súťaže boli stanovené tieto pravidlá:

 

Pravidlá súťaže:

Model musí byť v mierke 1:100.

Model musí vychádzať z reálnej predlohy.

Model prihlásený do súťaže nesmie byť zverejnený pred začiatkom súťaže na www.minimodel.sk / www.minimodel.cz alebo na FB v skupinách Minimodel alebo FDS a Bucobox, to znamená, že sa musí jednať o minimálne novú verziu modelu (autor môže použiť existujúci základ modelu, ktorý predtým navrhol a uverejnil, musí však ísť o iný variant nadstavby, iné usporiadanie kolies na podvozku a podobne, nestačí iná farebná či grafická verzia).

Uzávierka dodania všetkých dát bude do 31.8.2021, model by mal obsahovať aj jednoduchú "krabičkovú" verziu (v prípade absencie jednoduchej "krabičkovej" verzie bude model ohodnotený menším počtom bodov), model by mal obsahovať kreslený alebo písaný návod na stavbu modelu (v prípade absencie návodu bude model ohodnotený menším počtom bodov), farebné riešenie modelu - "design" preferujeme podľa skutočného vozidla, je síce možné súťažiť s fiktívnym sfarbením rôznych vlastných firiem, ale dodržanie farebnosti a "designu" skutočného vozidla bude ohodnotené plusovo. Do súťaže je potrebné zaslaž štyri fotografie zostaveného modelu v minimálnom rozlíšení 1920 x 1080 px, fotografie nesmú byť rozmazané, model musí zaberať aspoň 70 % priestoru fotografie.

Hodnotenie bude prebiehať:

- divácka súťaž na základe zaslaných fotografií

- odborná porota na základe zaslaných súborov s modelom, fotografií modelu a propozícií súťaže.

 

Hlasovanie potrvá do 15.9.2021 a bude spustené čoskoro, preto sledujte naše stránky.

Hlasovanie:

hlasovanie autorska sutaz 2021